Vineum Sp. z o.o.  (dalej zwana „Vineum”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.vineum.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Vineum w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z przedstawicielami firmy.

Vineum nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Vineum, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Vineum.

Zespół Vineum